St. Apostole Jacobs church in Kurtuvenai / Kurtuvėnų Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia