Vienuolio Ambrozijaus Jurgio Pabrėžos kapas. koplytėlė / Tomb and chapel of monk Ambrozijus Jurgis Pabrėža