Punios Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčia / Church of St. Jacob the Apostle in Punia