Pranciškonų vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios ansamblis / Ensemble of the Franciscan monastery and the Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary