Pivašiūnų Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia Church of the Blessed Virgin Mary’s Assumption into Heaven in Pivasiunai