Alytaus šv. Liudviko bažnyčia St. Ludvick’s Church